banner
Đối tác
 • Partner 3
 • Partner 4
 • Partner 2
 • Hud
 • Hud2
 • Hud3
 • Hud8
Tin tức

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014

Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người sử dụng lao động và người lao động được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động và tỉ lệ đóng đối với đối tượng đồng thời tham gia bảo hiệm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:


Năm

Người sử dụng lao động

Người lao động

Bảo hiểm xã hội

TN

YT

Tổng

Bảo hiểm xã hội

TN

YT

Tổng

 

HT

HT

2013

13%

1%

3%

1%

3%

21%

7%

_

_

1%

1.5%

9.5%

2014

14%

1%

3%

1%

3%

22%

8%

_

_

1%

1.5%

10.5%

Như vậy, mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2014 tăng 2% (1 % từ người sử dụng lao động và 1% từ người lao động).

Ghi chú:

HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất

LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

OĐ: Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản

TN: Bảo hiểm Thất nghiệp

YT: Bảo hiểm Y tế

(Theo danluat.thuvienphapluat.vn)

Lịch công tác tuần 12 (19/03/2018 đến 24/03/2018): Tải tại đây

 

 

» Trên công trường rộn tiếng ca
 • c lô
 • b lô
 • a lô
 • Hoạt động 6
 • Hoạt động 5
 • Hoạt động 4
 • Hoạt động 3
 • Hoạt động 2
 • Hoạt động
 • Lớp đào tạo tiếng Anh 3
 • Hoạt động 9
 • Hoạt động 8
 • Hoạt động 7
 • Hoạt động 7
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 6
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 5
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 4
 • Lớp học tiếng Anh trẻ em 2
Thống kê
| Trang chủ | Sitemap | Liên hệ |